Wizyta duszpasterska

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2018/2019

 

 "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje" - powiedział Chrystus do Apostołów. Polecił im również: "gdy do jakiegoś domu wejdziecie, powiedzcie najpierw Pokój temu domowi!

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was". Przyjęcia kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem wyznania wiary. Jednocześnie świadczy o żywej więzi rodziny z Kościołem parafialnym.

Kolęda ma charakter obrzędowo-liturgiczny. Stół nakrywamy obrusem, ustawiamy na nim krzyż, świece, święconą wodę i kropidło. Wskazane jest, aby na stole otworzyć Pismo Święte. Cała rodzina oczekuje na przyjście kapłana. Nie ma sensu chodzenie po kolędzie, kiedy mieszkanie jest puste, ale drzwi otworzy "do poświęcenia" sąsiadka.


Kolęda 2018/2019

Czwartek, 27.12.2018r. Głuszyna
Ks. Proboszcz (od strony Tułaz);

Ks. Wikariusz (od końca świata) - g. 9.00 Głuszyna.

Piątek, 28.12.2018r.
Ks. Proboszcz - g. 9.00 Jeziorki, Folusz,

Ks. Wiakriusz - Kopna, Studziańskie, Nowe Stawy.

Sobota, 29.12.2018r. Osiedle Młodych (ul. Słowackiego, Sienkiewicza i Mickiewicza)
Ks. Proboszcz -  g. 9.00 – ul. Słowackiego,

Ks. Wikariusz - Sienkiewicza i Mickiewicza.

Poniedziałek, 31.12.2018r. cz. ul. Wieluńskiej i Kaliska – g. 9.00

Ks. Proboszcz (od ul. Głuszyńskiej w stronę ul. Kaliskiej);

Ks. Wikariusz (od p. Kubasików).

Środa, 02.01.2019r. - Jaźwiny, ul. Zacisze i Żurawiniec - g. 9.00

Ks. Proboszcz od Jaźwin;

Ks. Wikariusz od. ul. Zacisze.

Czwartek, 03.01.2019r. - Kuźnica Grabowska „przy szosie”

Ks. Proboszcz od mostu g. 9.00;

Ks. Wikariusz – od r. Ptak g. 15.30.

Sobota 05.01.2019r. - Ul. Słoneczna i Jelenie II - tzw. Jajaki – g. 9.00
Ks. Proboszcz od ul. Słonecznej od początku;

Ks. Wikariusz od Jeleni.

Poniedziałek, 07.01.2019r. - Kuźnica Grabowska Osiedle Słoneczne i Tartak

Ks. Proboszcz - g. 9.00 od p. Litwina i dalej w Osiedle...;

Ks. Wikariusz - Bigosy od strony Głuszyny g. 14.30.

Wtorek, 08.01.2019r. Ul. Wieluńska – g. 9.00

Ks. Proboszcz (od r. Idzikowskich do r. Ryster);

Ks. Wikariusz (Podkuźnica od lasu do kapliczki) - g. 9.00

Środa 09.01.2019r.
Ks. Proboszcz od g. 9.00 - ul. Ciasna, Plac Wolności i ks. Strugały (od r. Łuszczków do r. Ciomek);

Ks. Wikariusz od g. od. 9.00 – 13.30 i od 15.10 do końca - Tułazy, ul. Młyńska, Polna, Głuszyńska, Zielona i Wieruszowska

Czwartek, 10.01.2019r.
ks. Proboszcz – Jelenie od 1-29 – od g. 9.00,

ks. Wikariusz - ul. Wieluńska (68-108) od g. 15.10

Piątek 11.01.2019r.
Ks. Proboszcz g. 9.00 ul. Leśna;

Ks. Wikariusz - Kuźnica Grabowska „za rzeką” – od g. 10.00 - 13.00 i od 14.00 do końca.

Sobota 12.01.2019r.
Ul. Grabowska, Renta i ul. Kwiatowa – g. 9.00 -

Ks. Proboszcz od początku,

Ks. Wikariusz od ul. Grabowskiej.
Gdyby ktoś nie mógł przyjąć kapłana w danym czasie, proszony jest o zgłoszenie tego w kancelarii i przełożenie terminu spotkania. Parafianie, którzy chcieliby przygotować posiłek dla kolędujących: Księdza i Ministrantów, wzorem lat ubiegłych, proszone są o zgłoszenie tego w zakrystii.
Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www. parafii.
 

Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www. parafii.

 

Kolęda czyli wizyta duszpasterska rozpoczyna się od czwartku 27 grudnia. Ofiary składane na kolędzie zostają w dużej części przeznaczone na dalsze prace w kościele. Będą odnotowywane i systematycznie wpłacane na konto remontowe. Liczymy na życzliwość. Podczas kolędy uaktualniamy kartoteki, ponieważ do parafii należą faktycznie zamieszkujący wierni. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty z lekcji religii.  Prosimy parafian aby sprawdzanie tras kolędowych, przyjechać po kapłanów i ministrantów 10 minut przed planowanym rozpoczęciem (8.50). Jeśli ktoś pragnie przyjąć nas śniadaniem to o 8.00. Dziękujemy za każdy skromny posiłek. 


Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia (swoją drogą, ciekawe dlaczego?).

Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

 

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?

Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju, albo oglądanie w tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić.

Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w nowym roku. Dla nich to wielkie wydarzenie.

O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej. Wiadomo też, że wyraz „kolęda”, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy. Zapewne Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów. Niemiecka i polska tradycja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli; a co Ci Trzej Królowie mają wnieść do naszego życia rodzinnego? lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat (w języku polskim: Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”. Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Taka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jedyne w roku.

NIE LEKCEWAŻMY TEGO I JEŻELI JEST TO MOŻLIWE,

NIECH W CZASIE KOLĘDY WSZYSCY DOMOWNICY BĘDĄ OBECNI W DOMU
 


   

 

POMÓŻ ODNOWIĆ KOŚCIÓŁ

WESPRZYJ REMONT NASZEJ ŚWIĄTYNI

Szczegóły w zakładce: Dane parafii

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela: 
9.00, 10.15 - Głuszyna
11.30, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00 (po zmianie czasu o g. 17.00)

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019 

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii przypada zawsze w ostatnią niedzielę maja. Dlatego w roku 2019 będziemy przeżywać tę uroczystość 26 maja o godz. 10.00.

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca pół godz. przed każdą Mszą świętą
 

Kancelaria parafialna

Godziny otwarcia: 
Czynne w poniedziałek - środę - piątek
pół godziny po wieczornej Mszy św., w sobotę od 9.00-10.00 (o zmianach czytaj w ogłoszeniach)

 

Komentarz do Ewangelii

 

stat4u